Gipuzkoako Foru Aldundia

GIPUZKOAKO PROTOKOLOEN ARTXIBO HISTORIKOA

Ibarra Zelai, 4. 20560 - OÑATI
Tel.: +34 943 41 50 60
ahpg-gpah@gipuzkoa.eus

Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa

Ibarra Zelai,4. 20560 – OÑATI
Tel.: +34 943 41 50 60 / ahpg-gpah@gipuzkoa.eus
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Home > Kontserbaturiko dokumentuak > Agiri interesgarriak > Ene laztan gozo ederra... lehen transkripzioa eta interpretazioa

Ene laztan gozo ederra... lehen transkripzioa eta interpretazioa

Hasierara joan

 

Proposatzen dugun lehen transkripzioaren eta interpretazioaren gain, testua idazteko era guztiz ezohikoa dela kontutan hartuta, testu 'berkonposatua' ere aurkezten dugu, jatorrizko testuaren eta proposatutako irakurketaren arteko baliokidetasuna kontsultatu ahal izateko.

Egiletza: Ander Ros Cubas (Onomastika elkartea)  –transkripzioa eta interpretazioa-; Iago Irijoa Cortes (Ereiten Z.K.) –transkripzioa eta interpretazioa; Ramon Martin Suquia (Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa) –transkripzioa.

 

 

Transkripzioa

Balizko interpretazioa

Ene laztan gozo ederra, penaz penaçen naçu

 

 Ene laztan gozo ederra

penaz penaçen naçu

orreyn culez nindu(l)çula / nola amora nençaçun ori escuan ezpata

 

- Orreyn culez ninduçula

Nola amora nençaçun

ori escuan ezpata?

çeure escuoz naraçu andicoz eta ebeticoz/

Çeure escuoz naraçu

andicoz eta ebeticoz

barçaçio diqueçut ezcutaria, usatu eztet arma guiza erayten lecobidi guiçon gaztea,/

 

- Barcaçio diqueçut ezcutaria,

usatu eztet arma guiza erayten

lecobidi guiçon gaztea

Amore minez penaçen, olloa lumaz, estari ni amorez, (estari) yçerdi ene barco negarre/tan çal/diac […]ue/rileyara/

Amore minez penaçen

olloa lumaz estari

ni amorez yçerdi

ene barco negarretan

çaldiac  [ag]ueri leyara

Niri […]uan / çatan ne/ure amo/rea, le(o)/na […] ez/quero/, oy […]adu/cat neu/re vioçean barruna.

 

 - Niri [j]uan çatan neure amorea

leena [on]ezquero

oy [d]aducat neure vioçean barruna.

[…] bat/ean ni/joeala

[Egun] bat/ean ni/joeala

 

Goyçean / goy /çic jaqui / ninçan / astean / egun / vatean / astean e/gun vatean / da astele/en goy/çean ne/ure laztan / velagay / au[…] çequidan / arrean / Neurc / nay ene/ban / vian, çe/onçan aldean / colpe andi/ac  jo nen/guian Vio/ç onen e/erdian /

II

Goyçean goyçic jagui ninçan, astean egun batean, astean egun batean, da asteleen goyçean neure laztan velagay au[si] çequidan arrean neurc nay eneban vian, çeonçan aldean colpe andiac  jo nenguian, vioçonen erdian.

Eliçara va/niejoean / colpea(u) / arr neçane/an Velau/rico jarri ninçan, Alderean aurrean. Neure pecatuaz confesatu eguin e/ba[…] bequela, penetençia eman çidan, Vide nevan bequela.

Elizara vanijoean, colpea[u] ar neçanean Velaurico jarri ninçan, alderean aurrean neure vecatuaz confesatu, eguin [n]eba[n] bequela penetençia eman çidan, vide nevan bequela.

Vitarteco em(an) ni[…]gon

Vitarteco em[en] ni[a]gon

 

 

Dokumentuaren irudi aldatua. Bertan, euskaraz idatzitako testua areagotu eta artifizialki trazatu da (ez da benetako irudia). 
Transkripzioa Balizko interpretazioa

Ene laztan gozo ederra, penaz penaçen naçu

Ene laztan gozo ederra penaz penaçen naçu

orreyn culez nindu(l)çula / nola amora nençaçun ori escuan ezpata

- Orreyn culez ninduçula

Nola amora nençaçun

ori escuan ezpata?

çeure escuoz naraçu andicoz eta ebeticoz/

Çeure escuoz naraçu

andicoz eta ebeticoz

barçaçio diqueçut ezcutaria, usatu eztet arma guiza erayten lecobidi guiçon gaztea,/

Barcaçio diqueçut ezcutaria,

usatu eztet arma guiza erayten

lecobidi guiçon gaztea

Amore minez penaçen, olloa lumaz, estari ni amorez, (estari) yçerdi ene barco / negarre/tan çal/diac […]ue/ri leyara/

Amore minez penaçen

olloa lumaz estari

ni amorez yçerdi

ene barco negarretan

çaldiac  [ag]ueri leyara

Niri […]uan / çatan ne/ure amo/rea, le(o)/na […] ez/quero/, oy […]adu/cat neu/re vioçean/ barruna.

- Niri [j]uan çatan neure amorea

leena [on]ezquero

oy [d]aducat neure vioçean barruna.

 

 

 

 

[…] bat/ean ni/joeala

 

 

[Egun] bat/ean ni/joeala

 

II

Goyçean / goy /çic jagui / ninçan / astean / Goyçean goyçic jagui ninçan, astean
 egun / vatean / astean e/gun vatean / egun batean, astean egun batean,
da astele /en goy/çean ne/ure laztan / da asteleen goyçean neure laztan
velagay / au[…] çequidan / arrean / Neurc / velagay au[si] çequidan arrean neurc
nay ene/ban / vian, çe/onçan nay eneban vian, çeonçan
 
aldean / colpe andi/ac  jo nen/guian Vio aldean colpe andiac  jo nenguian, vio
   /ç onen e/erdian / çonen erdian.
Eliçara va/niejoean / colpea(u) / arr neçane/an Velau Elizara vanijoean, colpea[u] ar neçanean Velau
/rico jarri ninçan, Alderean aurrean. rico jarri ninçan, alderean aurrean
 Neure pecatuaz confesatu eguin e/ neure vecatuaz confesatu, eguin [n]e
ba[…] bequela, penetençia eman çidan, ba[n] bequela penetençia eman çidan,
 Vide nevan bequela. Vitarteco em(an) / ni[…]gon vide nevan bequela. Vitarteco em[en] ni[a]gon
  

Azken eguneratzea hemen: Larunbata, 2020(e)ko abendua(r)en 05-(e)an 07:47etan
E-posta Inprimatu